KONTAKTY NA ČLENOV VÝBORU

    tel. č.: 055 6135 ...
 RNDr. Jasenčak Martin, PhD. predseda kl. 541
 PhDr. Kováčová Darina podpredseda kl. 700
 Pisková Marta tajomník, zapisovateľ kl. 112
 PhDr. Bérešová Mária predseda revíznej komisie kl. 427
 PhDr. Sedláková Mariana podpredseda revíznej komisie kl. 521
 Bc. Vančo Marián zapisovateľ revíznej komisie kl. 427
 Hricová Slávka hospodár  
 Graban Kamil člen výboru kl. 428
 

Kontaktujte nás, prosím, v pracovnom čase - streda, piatok: 13:00-14:30. Kontaktné miesto vyhradené pre zamestnancov VOÚ a.s. - 15.pavilón, suterén, č. d. 10043 (PhDr. Kováčová). Ďakujeme.